Możliwości za przyciśnięciem guzika

Możliwości za przyciśnięciem guzika

Korzystanie z automatów vendingowych środków BHP jest łatwe do kontrolowania,
dostosowane do indywidualnych potrzeb i opłacalne.

 

 
1

Wykonamy pomiar

Dokonamy pomiaru obecnego zużycia środków BHP i przygotujemy propozycję najkorzystniejszą dla Państwa przedsiębiorstwa.

2

Dostarczymy na miejsce

Ustawimy w zakładzie odpowiednie do wydawania i przechowywania środków BHP automaty vendingowe, z których Państwa pracownicy będą mogli pobrać potrzebne środki.

3

Państwo używają

Pracownicy mogą korzystać z automatów vendingowych do wydawania środków BHP używając swoich kart wstępu. Kartę należy przybliżyć do czytnika automatu, i natychmiast pobrać można potrzebny do pracy środek ochronny.

3

Kontrolujemy

Zdalny system monitorujący GPRS, w który wyposażone są automaty vendingowe środków BHP, zapisuje każdą transakcję i umieszcza w pamięci komputera serwera. Poprzez internet odczytać można wszystkie miesięczne, tygodniowe i dzienne transakcje każdej karty. Każda karta posiada swój kod, do którego przypisać można także imię i nazwisko. Na monitor lub na drukarkę prosić można o różne listy lub rozliczenia. O listy prosić mogą tylko osoby do tego uprawnione, co zabezpieczone jest używaniem haseł. Jednocześnie system obserwuje obroty i ustawić go można tak, aby przy stanie zapasów poniżej 20% wysłał SMS do osoby je uzupełniającej, w ten sposób zapobiec można wyczerpaniu produktów. O wystąpieniu jakiegokolwiek problemu natychmiast otrzymamy informację.

Poproś o naszą ofertę na wynajem automatu vendingowego