Zasady

Witrynę vendinvest.hu obsługuje Vendinvest Kft. (zwany dalej Administratorem danych).
Użytkownik korzysta z usług witryny dobrowolnie, tak więc obsługa potrzebnych do tego celu danych opiera się na ich dobrowolnym udostępnieniu. Administrator danych traktuje poufnie przekazane mu dane osobowe i podejmie wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Administrator danych:

Nazwa: Vendinvest Kft.
Adres: 8000 Székesfehérvár, Lehel utca 36.
Telefon: +36-30-946-6715
Adres e-mail: info@vendinvest.hu

Przetwarzający dane:

Nazwa: LIW Intermedia Kft.
Adres: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 172.
Telefon: +36 22 315 027
Adres e-mail: info@liw.hu

Cel obsługi danych i przechowywane dane

Informacje zapisywane automatycznie przez nasze serwery

Nasze serwery zapisują automatycznie adresy IP naszych użytkowników, rodzaje używanych przez nich systemów operacyjnych i przeglądarek oraz kilka innych informacji. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w formie zagregowanej i przetworzonej, w celu skorygowania ewentualnych błędów naszych usług, poprawy ich jakości oraz w celach statystycznych.

Wykorzystywanie plików cookies (znanych również jako ciasteczka)

Niektóre z naszych usług umieszczają na komputerze naszych użytkowników unikalny identyfikator, tzw. plik cookie. Cookie to wysyłany przez serwer sieci web plik informacyjny o zmiennej zawartości, który przechowywany jest na komputerze użytkownika i umożliwia odczytanie jego niektórych danych. Pliki cookie służą tylko do ułatwienia uwierzytelniania użytkownika (np. wejście, przeglądane strony). Ze względów technologicznych wyświetlenie treści wymagających rejestracji możliwe jest tylko z komputera przyjmującego cookies. Plik cookie jest ważny tylko do zamknięcia przeglądarki. Użytkownik w dowolnej chwili usunąć może własne cookies za pomocą przeglądarki.

Przechowywane dane

Podczas prośby o ofertę: Imię i Nazwisko, E-mail, Telefon, Nazwa firmy, Stanowisko. Dane klienta i informacje kontaktowe wymagane są do przygotowania oferty.

Podczas zamawiania materiałów pomocniczych: Imię i Nazwisko, E-mail, Telefon, Nazwa firmy, Stanowisko. Dane klienta i informacje kontaktowe wymagane są do wysłania materiałów pomocniczych.

Podstawa prawna obsługi danych

Użytkownik korzysta z usług witryny dobrowolnie. Wymagane dane opierają się na ich dobrowolnym udostępnieniu przez zainteresowanego.

Prawo dostępu, sprostowania, anulowania.

Użytkownik w każdej chwili prosić może o informację dotyczącą obsługi jego danych osobowych. Na prośbę Użytkownika Administrator danych udziela informacji odnośnie obsługiwanych danych, celu obsługi danych, jej podstawy prawnej, czasu trwania, nazwy przetwarzającego dane, jego adresu (siedziby) i działalności związanej z obsługą danych, a także informuje o tym, kto i w jakim celu dane otrzymuje lub otrzymał. Informacji udzieli na piśmie, w jak najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Wniosek należy przesłać do Administratora danych na adres e-mail obsługi klienta.

O usunięcie lub korektę danych prosić można w każdej chwili korzystając z przewidzianych do tego celu funkcji (np. anulowania rejestracji, rezygnacji z otrzymywania biuletynów informacyjnych, zmiany danych) lub pisząc tego rodzaju prośbę na adres e-mail obsługi klienta.

Dane zapisane, z których klient nie korzysta (np. podane przy wejściu), niewymagane do utrzymania kontaktu z klientem lub ewentualnego załatwiania spraw związanych z gwarancją lub rękojmią, zostaną usunięte najpóźniej po upływie trzech lat.

Prawa i dostępne środki prawne zainteresowanych

Egzekucja sądowa

W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych Użytkownika może on wnieść do sądu pozew przeciwko Administratorowi danych.

Dochodzenie prowadzone przez inspektora ochrony danych

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych § 27 do inspektora ochrony danych zwrócić się może każdy, jeśli uzna, że w związku z obsługą jego danych osobowych zostały naruszone jego prawa lub istnieje tego bezpośrednie zagrożenie, za wyjątkiem przypadków, kiedy w danej sprawie toczy się postępowanie sądowe. Z powodu zgłoszenia sprawy do inspektora ochrony danych nikt nie może być dyskryminowany. Zgłaszający objęty jest taką samą ochroną, co zgłaszający w interesie publicznym.
Do inspektora ochrony danych wnioski składać można w dowolnej formie, bez opłat. Strona internetowa inspektora ochrony danych dostępna jest pod adresem: http://abiweb.obh.hu/abi/

Linki zewnętrzne i referencje

Nasza strona internetowa może zawierać szereg interfejsów (linki, referencje), które prowadzą na strony internetowe innych usługodawców. Administrator danych nie bierze na siebie odpowiedzialności za praktyki tych użytkowników odnośnie ochrony danych i informacji.